SIMPOZIUMO TEMOS

Senųjų fotografijos technologijų dirbtuvės
Senųjų fotografinių procesų rekonstrukcija, demonstracija, interpretacija.
Senųjų fotografinių procesų aktualumas
Senųjų fotografinių procesų aktualumas šiandien: interpretacija ir pritaikymas kūryboje, kultūros edukacijoje.
Senųjų fotografinių procesų reiškinys
Senųjų fotografinių procesų reiškinys muziejų ir kituose rinkiniuose: kolekcijos, eksponatai, išsaugojimo problematika. Senųjų fotografinių procesų istorija ir technologija.
Senųjų fotografinių procesų tipologija
Senųjų fotografinių procesų tipologija, terminologija, identifikavimas, technologijų tyrimai (problemos, metodai, teorija ir praktika).

SIMPOZIUMO LEIDINYS

Tobulėjančios skaitmeninės technologijos išstūmė brangų ir nepalyginamai daugiau laiko ir žinių reikalaujantį fotocheminį fotografijos gamybos procesą, tapusį muzealija, tyrimų ir pažinimo objektu.

GALERIJA

KONFERENCIJA

Simpoziumo programa susideda iš dviejų dalių – konferencijos ir dirbtuvių. Konferencijos pranešimai skirti seniesiems fotografijos procesams, jų istorijai apžvelgti, pristatyti institucijose kaupiamus fotografinius rinkinius, jų tyrimo ir saugojimo problematiką, kylančius iššūkius medžiagą pritaikant ir panaudojant šiandien.

FOTOGRAFIJOS DIRBTUVĖS

SANDRA MARIA PETRILLO

Fotografijos technikų atpažinimo dirbtuvės

EDVARDAS TAMOŠIŪNAS

Bromoilio dirbtuvės.

RADOSŁAW BRZOZOWSKI

Albumino dirbtuvės

PROGRAMA

2019 m. rugsėjo 4-6 d.

Rugsėjo 4 d. (trečiadienis)

KONFERENCIJA
Fotografijos muziejus (Vilniaus g. 140, Šiauliai)

9.00–9.45 REGISTRACIJA

9.45–10.00 SIMPOZIUMO ATIDARYMAS. ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS DIREKTORIAUS SVEIKINIMO ŽODIS

10.00–10.20 Vaida Sirvydaitė-Rakutienė (Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus, Fototekos ir dokumentacijos skyriaus vadovė). „M. K. Čiurlionio dailės muziejuje saugoma grafų Kosakovskių fotografijų kolekcija“

10.25–10.45 Vilija Ulinskytė-Balzienė (Šiaulių „Aušros“ muziejus, Fotografijos muziejaus vadovė). „Kolekcijų atradimai: Benediktas Henrikas Tiškevičius. Imperijos epochos fotoinscenizacijos“

10.50–11.10 Laura Sallas (Suomijos fotografijos muziejus, konservatorė). „Šiaurės portretai – dagerotipai Suomijos kolekcijose“

11.10–11.35 PERTRAUKA

11.35–11.55 Gintas Kavoliūnas (Atvirosios fotografijos dirbtuvės, fotografas). „Šiaulių Fotografijos muziejaus istorinės fotografijos rinkinys. Žvilgsnis pro mikroskopą“

12.00–12.20 Radosław Brzozowski. „Salt print“ fotografija – sepijos atspalviu tonuotos XIX a. fotografijos“

12.30–13.30 PIETŲ PERTRAUKA*

*Kas pageidauja, gali dalyvauti ekskursijoje po Fotografijos muziejų (Vilniaus g. 140, Šiauliai).

13.35–13.55 Lauma Lanceniece (Rygos istorijos ir laivininkystės muziejus, Fotografijos kolekcijos kuratorė). „Senieji fotografijos procesai – Rygos istorijos ir navigacijos muziejaus rinkinio apžvalga“

14.00–14.20 Žydrė Petrauskaitė, Vilma Šileikienė, Eglė Piščikaitė (Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centras, Lietuvos dailės muziejaus). „Istorinių fotografijų tyrimai ir konservavimas“

14.25–14.45 Vita Andrulienė (Šiaulių „Aušros“ muziejus, Restauravimo centro vadovė). „Senųjų fotodokumentų (ambrotipų, dagerotipų, ferotipų) tyrimai. Konservavimas“

14.45–15.10 PERTRAUKA

15.10–15.30 Daiva Banikonienė (Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmų muziejus, edukatorė), Eglė Nedzinskaitė, Povilas Šnaras (Lietuvos dailės muziejaus Nacionalinės dailės galerijos edukatoriai). „Senųjų fotografinių procesų aktualumas šiandien: interpretacija ir pritaikymas kūryboje, kultūros edukacijoje“

15.35–16.00 APTARIMAS, KLAUSIMAI

16.00–18.00 PERTRAUKA

17.00 Kas pageidauja, gali dalyvauti ekskursijoje po Šiaulių „Aušros“ muziejaus Restauravimo centrą (Vilniaus g. 74, Šiauliai).

18.00 SOCIALINIS VAKARAS

Gintauto Trimako ir Vytauto Razmos parodos – fotodialogo „DUBLIAI“ atidarymas

Rugsėjo 5 d. (ketvirtadienis)

DIRBTUVĖS
Fotografijos muziejus (Vilniaus g. 140, Šiauliai)

9.00–16.00 Fotografijos technikų atpažinimo seminaras su Sandra Maria Petrillo (Italija)

12.00–13.00 PIETŲ PERTRAUKA

17.00–20.00 Bromoilio dirbtuvės su Edvardu Tamošiūnu (Lietuva)

* Galima dalyvauti tik iš anksto užsiregistravus el. paštu info@fotomuziejus.lt (nurodyti
vardą, pavardę, instituciją). Didžiausias dalyvių skaičius – 12.

Rugsėjo 6 d. (penktadienis)

DIRBTUVĖS
Fotografijos muziejus (Vilniaus g. 140, Šiauliai)

9.00–13.00 Fotografijos technikų atpažinimo dirbtuvės su Sandra Maria Petrillo (Italija).
Fotografijos muziejus (Vilniaus g. 140 Šiauliai)*

* Galima dalyvauti tik iš anksto užsiregistravus el. paštu info@fotomuziejus.lt (nurodyti
vardą, pavardę, instituciją). Didžiausias dalyvių skaičius – 20.

9.00–16.00 Albumino dirbtuvės su Radosław’u Brzozowski’iu (Lenkija). Fotografijos muziejus (Vilniaus g. 140, Šiauliai)*

* Galima dalyvauti tik iš anksto užsiregistravus el. paštu info@fotomuziejus.lt (nurodyti
vardą, pavardę, instituciją). Didžiausias dalyvių skaičius – 12.

13.00–14.00 PIETŲ PERTRAUKA

17.00 DIRBTUVIŲ REZULTATŲ PRISTATYMAS, APTARIMAS

APIE MUS

 

Fotografinis vaizdas nuo to momento, kai buvo išrastos technologijos, kaip jį užfiksuoti, tapo svarbia asmeninės ir kolektyvinės istorijos dokumentavimo, komunikacijos ir meninės raiškos priemone. Tobulėjančios skaitmeninės technologijos išstūmė brangų ir nepalyginamai daugiau laiko ir žinių reikalaujantį fotocheminį fotografijos gamybos procesą, tapusį muzealija, tyrimų ir pažinimo objektu. Fotografinis paveldas sudaro reikšmingą muziejų, archyvų, kitų institucijų saugomo vizualiojo paveldo dalį, neprarandančio aktualumo ir visuomenės susidomėjimo. Senųjų fotografijos technologijų įvairovė, kai reikia jas tyrinėti ir aprašyti, sukelia nemažai sunkumų tyrėjams, o fotografinės medžiagos netvarumas reikalauja didžiulių pastangų, praktinės ir teorinės patirties, norint ją išsaugoti.

Siekiant sutelkti atminties institucijų pajėgas sprendžiant opiausias fotografijos paveldo saugojimo problemas, skatinti dalykinį dialogą, apsikeitimą patirtimi ir gerosios praktikos sprendimais tarp įvairių sričių specialistų, Fotografijos muziejuje rengiamas Tarptautinis senųjų fotografijos technologijų simpoziumas, kuriame kviečiami dalyvauti ir dalytis patirtimi fotografijos tyrėjai, muziejininkai, archyvarai, restauratoriai, senųjų fotografijos technikų praktikai iš Lietuvos ir užsienio. Simpoziumo programa susideda iš dviejų dalių – konferencijos ir dirbtuvių. Konferencijos pranešimai skirti seniesiems fotografijos procesams, jų istorijai apžvelgti, pristatyti institucijose kaupiamus fotografinius rinkinius, jų tyrimo ir saugojimo problematiką, kylančius iššūkius medžiagą pritaikant ir panaudojant šiandien.

Fotografijos muziejus – vienintelis specializuotas fotografijos istorijos, meno ir technikos muziejus Lietuvoje, svarbus daugiafunkcis fotografijos centras, kuris saugo ir reprezentuoja reikšmingą beveik 150 000 eksponatų ir muziejinių vertybių Lietuvos vizualiojo paveldo, fotografijos technikos ir įrangos, spaudinių ir dokumentų rinkinį. 2014 m. modernizuotame muziejuje organizuojamos šiuolaikinės ir istorinės Lietuvos ir užsienio autorių fotografijų parodos, susitikimai su jais ir fotografijos tyrėjais, vyksta edukacijos bei kita įvairiapusė šiuolaikiška ir inovatyvi edukacinė ir pramoginė veikla.


www.fotomuziejus.lt

PARAŠYKITE MUMS

KONTAKTAI

Projekto vadovė
Loreta Bosienė

+370 41 52 43 96

SUSISIEKITE

Scroll to top